Specialer

 
ES-Consult har siden stiftelsen løst en række opgaver i forbindelse med betydende bygge- og anlægsopgaver og desuden en række mere specielle opgaver i kategorien anvendt forskning. En meget vigtig del af firmaets virke har bestået i bygherreassistance samt teknisk rådgivning.
Herunder følger beskrivelser af en række af ES-Consult's specialer.

 

 

Tyndpladekonstruktioner

Introduktion

Medarbejdere hos ES-Consult har stor erfaring indenfor området tyndpladekonstruktioner.
Erfaringen knytter sig både til behandling af tyndpladeproblemer på det rent teoretiske niveau og til beregning og projektering af konkrete tyndpladekonstruktioner efter såvel danske som udenlandske normer for tyndpladeområdet.
Endvidere har medarbejdere hos ES-Consult gennem mange år deltaget i normarbejde på tyndpladeområdet i såvel dansk som europæisk regi.

Særlige opgaver

ES-Consult's medarbejdere har for firmaer indenfor tyndpladeområdet udarbejdet EDB-programmer til bestemmelse af bæreevne- og stivhedsrelaterede data for serieproducerede tyndpladekonstruktioner. Eksempler herpå er data for effektivt tværsnit for plade- og bjælkeprofiler samt bæreevne og stivhed af usymmetriske bjælkeprofiler, som z-åse og sigma-profiler der er elastisk fastholdt af overliggende trapezplader.
Derudover har medarbejdere beskæftiget sig med stabiliserende skive- og stringerkonstruktioner i bygninger, hvor tagplader og åse udnyttes til tilvejebringelse af bygningers stabilitet overfor vandrette påvirkninger.
Firmaet har udarbejdet det tekniske indhold i visse leverandørers brochuremateriale omhandlende kurver og tabeller over bæreevnen af de pågældende leverandørers tyndpladeprodukter.
Medarbejdere i firmaet har deltaget aktivt i det arbejdsudvalg, der har udarbejdet den danske tyndpladenorm, såvel 1. som 2. udgave.
Yderligere er firmaet involveret i det europæiske normarbejde indenfor tyndplade-området (Eurocode 3, Part 1.3), idet firmaet er National Technical Contact (NTC) til dette arbejde.
Firmaet har i årenes løb deltaget i kursus-virksomhed indenfor området tyndplade-konstruktioner, specielt omkring indføring i den danske og den europæiske tyndplade-norm. 
Firmaet har betydelig erfaring i udarbejdelse af generelle hjælpemidler af håndbogskarakter, idet to af firmaets medarbejdere er fagmedarbejdere ved håndbogen Teknisk Ståbi med ansvar for afsnittet om stålkonstruktioner.
 

Til top

 
Trapezplader brugt i parkeringshus i Randers
Trapezplader brugt i parkeringshus i Randers
Anvendelse af tyndplader; trapezplader brugt i parkeringshus i Randers