Specialer

 
ES-Consult har siden stiftelsen løst en række opgaver i forbindelse med betydende bygge- og anlægsopgaver og desuden en række mere specielle opgaver i kategorien anvendt forskning. En meget vigtig del af firmaets virke har bestået i bygherreassistance samt teknisk rådgivning.
Herunder følger beskrivelser af en række af ES-Consult's specialer.

 

 

Aerodynamik og aeroelasticitet

Introduktion

Grænserne for konstruktioners formåen efterprøves og undersøges til stadighed.
I denne udvikling udnyttes som regel moderne materialers høje styrke, der giver mulighed for udformning af slanke konstruktioner med store spændvidder og højder. 
Vindens påvirkning på konstruktionerne træder i denne forbindelse i mere end en forstand i forgrunden: Større spændvidder i sig selv bevirker ofte, at vindlasten bliver en dominerende faktor. Ud over dette bliver dynamiske egenskaber vigtige for konstruktionens gensvar på vindens påvirkning.
Sidstnævnte forhold, der beskrives ved konstruktionernes aerodynamiske opførsel, sætter ofte grænsen for konstruktionens muligheder udtrykt ved f. eks. spændvidden eller højden. Konstruktionen kan udvise en uacceptabel opførsel - enten ved direkte aerodynamisk instabilitet (bøjnings-torsions flutter som det kendes fra den legendariske Tacoma bro), eller den kan udvise en  opførsel, der giver komfortmæssige eller udmattelsesmæssige problemer (hvirvelafløsning). I uheldigste fald kan disse uhensigtsmæssige eller direkte sikkerhedstruende fænomener optræde ved lave vindhastigheder.
ES-Consult har i forbindelse med opgaver og ved forsknings-og udviklingsarbejder arbejdet indgående med disse problemer.

Særlige opgaver

Visse aerodynamiske fænomener kan imødegås med særlige foranstaltninger. Et eksempel på dette er svingninger forårsaget af hvirvelafløsning. Fænomenet, der kendes fra skorstene og broer, er meget afhængigt af konstruktionens egendæmpning og er særlig udtalt, hvis denne er lille og hvis konstruktionen er fleksibel, hvorved rytmen i hvirvelafløsningerne kan låses i et interval, hvor konstruktionen er følsom. Derfor kan konstruktionen udføres med påsatte elementer, der eliminerer den skadelige rytmiske hvirvelafløsning, eller man kan udstyre konstruktionen med tunede massedæmpere.
ES-Consult har i forbindelse med forskellige opgaver arbejdet med disse problemstillinger: Storebæltsbroen, udmattelsesvurdering af slanke stålskorstene m.m.
Animation af svingende kabel

Litteratur

ES-Consults medarbejdere har udarbejdet adskillige artikler om emnet. En liste over artiklerne er tilgængelig.
 

Til top