Specialer

 
ES-Consult har siden stiftelsen løst en række opgaver i forbindelse med betydende bygge- og anlægsopgaver og desuden en række mere specielle opgaver i kategorien anvendt forskning. En meget vigtig del af firmaets virke har bestået i bygherreassistance samt teknisk rådgivning.
Herunder følger beskrivelser af en række af ES-Consult's specialer.

 

 

Matematisk modellering og numerisk simulering

Introduktion

Matematisk modellering og numerisk simulering er grundlæggende discipliner, der danner baggrunden for den teoretisk-tekniske vurdering af ingeniørmæssige problemer. Uden disse discipliner ville ingeniøren være henvist til overvejende intuitive og empiriske metoder. Den moderne tekniske udvikling ville være en umulighed uden kendskab til matematisk modellering.
En meget væsentlig del af ES-Consult's virkefelt vedrører komplicerede tekniske sammenhænge indenfor såvel statiske som dynamiske problemområder. Derfor er beherskelse af disciplinerne matematisk modellering og numerisk simulering af fundamental betydning for firmaet.
Beherskelse af den matematiske  modellering medfører også, at firmaet er i stand til at påtage sig opgaver, der måske ikke tidligere har været teoretisk analyserede og hvor en matematisk iklædning af problemet er nødvendig for opgavens løsning.
Disciplinerne matematisk modellering og numerisk simulering er i dag utænkelige uden et dybtgående kendskab til computerværktøjer. ES-Consult råder derfor over et omfattende udstyr indenfor moderne software.
Benyttelsen af matematisk modellering og numerisk simulering i firmaet belyses bedst ved angivelse af et par eksempler.

Eksempel nr. 1 - Bølgeenergi

ES-Consult har for firmaet Danish Wave Power udviklet beregningsmodeller for optimering og dimensionering af en energiproducerende platform placeret uden for Hanstholm havn på ca. 30 m vanddybde. Beregningsmodellerne dannede basis for dimensionering af såvel fundering som selve konstruktionerne. Samtidig dannede modellerne grundlag for beregning af anlæggets energiproduktion.
I fortsættelse af dette har firmaet deltaget i et forskningsprojekt (OWEC-1) under Joule-ordningen. Her har ES-Consult bidraget med beregningsværktøjer til estimering af energiproduktionen og analyse af konstruktionerne for 4 forskellige bølgeenergiproducerende platforme.

Eksempel nr. 2 - Skibsstød

ES-Consult har udviklet software med beregningsmetoder til analyse af skibsstød på konstruktioner. Ved en kombination af Finite Element teknikker, optimeringsalgoritmer og numeriske integrationsteknikker gives en avanceret numerisk analyse af påsejlingshændelsen. Resultaterne oplyser om kræfter i konstruktioner og elementer, flytninger og accelerationer.

Eksempel nr. 3 - Autoværn

I samarbejde med autoværnsfabrikanten Blue Systems har ES-Consult udviklet et program, som ved kalibrering med resultater af kollisionsforsøg kan benyttes til at forudsige autoværnets virkemåde. Derved kan antallet af de meget bekostelige kollisionsforsøg minimeres, når en given virkemåde ved givne omstændigheder ønskes.

Beslægtede emner

ES-Consults øvrige infoblade giver en bred oversigt over områder, der beherskes af firmaet. For stort set alle områder er matematisk modellering og numerisk simulering af fundamental betydning.
 

Til top

 
Simulering af offshore bølgeenergiplatform
Pipefence autoværnet fra fabrikanten Blue Systems
Antallet af påkørselsforsøg kan reduceres ved at erstatte dem med matematisk modellering