Specialer

 
ES-Consult har siden stiftelsen løst en række opgaver i forbindelse med betydende bygge- og anlægsopgaver og desuden en række mere specielle opgaver i kategorien anvendt forskning. En meget vigtig del af firmaets virke har bestået i bygherreassistance samt teknisk rådgivning.
Herunder følger beskrivelser af en række af ES-Consult's specialer.

 

 

Togbærende betonbroer

Introduktion

ES-Consult har gennem flere år projekteret sporbærende betonbroer for Banestyrelsen (tidligere DSB Bane).

De fleste broer, Banestyrelsen anlægger, skal etableres på en sådan måde, at der opstår færrest mulige gener for driften af baneanlægget før, under og efter byggeriet af broen.  

Særlige opgaver

Med færdiggørelsen af den faste forbindelse over  Storebælt er der indført en højere hastighed af togene på strækningen mellem København og Århus. I den forbindelse ønskedes alle overkørsler på strækningen over Fyn udført som niveaufri skæringer.
ES-Consult har bistået Banestyrelsen med at projektere enkeltspændte sporbærende pladebroer på den pågældende strækning. For at driften af strækningen kunne foregå uden væsentlige indskrænkninger i byggeperioden valgtes en montagemetode, hvor broerne skubbedes ind under togsporene. På den berørte strækning blev togenes hastighed nedsat i ca 1½ måned under hvert anlægsarbejde.
Anlægsarbejdet foregik ved, at broen blev bygget ved siden af banelegemet, sporet blev understøttet på en midlertidig stålkonstruktion på stålpæle, hvorefter broen blev skubbet ind under sporet. Stålpælene blev herefter successivt skåret væk, hvorved bropladen gradvis overtog mere og mere af belastningen fra sporet.  Den resterende stålkonstruktion blev herefter erstattet med ballast, og togenes hastighed blev igen givet fri.
ES-Consult har derudover projekteret 3- og 4-fags betonbroer for Banestyrelsen, som blev etableret på mere traditionel vis, idet de blev bygget i forbindelse med en kommende forlægning af jernbanen på en kortere strækning.
På banestrækningen mellem Skive og Viborg har ES-Consult projekteret en 3-fags betonbro med en længde på ca. 70 m. Denne bro blev bygget ved siden af banelegemet, og i forbindelse med en lukning af banen i en weekend blev broen, som vejede ialt ca. 1800 tons, skubbet ind på plads. Herefter blev sporet retableret og banen genåbnet.

Særlige resultater

Til brug for de komplicerede arbejdsoperationer ved etablering af en bro under en jernbane i drift blev udarbejdet en omhyggelig beskrivelse af alle arbejdsoperationer, tidsplaner og hastighedsreguleringer for banedriften for hvert af de berørte projekter.
 

Til top