Specialer

 
ES-Consult har siden stiftelsen løst en række opgaver i forbindelse med betydende bygge- og anlægsopgaver og desuden en række mere specielle opgaver i kategorien anvendt forskning. En meget vigtig del af firmaets virke har bestået i bygherreassistance samt teknisk rådgivning.
Herunder følger beskrivelser af en række af ES-Consult's specialer.

 

 

Dynamisk opførsel af konstruktioner

Introduktion

Udvikling af materialer med højere styrke  - både videreudvikling af de klassiske materialer stål og beton og udvikling af helt nye materialer - åbner muligheder som ikke før har været tilgængelige: Udformning af konstruktioner med større spændvidde og af elegante og slanke konstruktioner. Et karakteristisk træk i denne udvikling er, at en forøgelse af materialestyrken ikke medfører en tilsvarende forbedring af  materialernes stivhed.
Udformning og beregning af konstruktioner, der udnytter de nye materialers muligheder, skal derfor i langt højere grad fokusere på de fænomener, der afhænger af stivheden, herunder konstruktionernes fleksibilitet, stabilitet og dynamiske opførsel.
Konstruktioners dynamiske opførsel har både sikkerhedsmæssig betydning og kan være afgørende for komforten for de personer, der er brugere af konstruktionerne.
ES-Consult har arbejdet med opgaver og forsknings- og udviklingsprojekter, hvor denne problemstilling har været  i fokus. Firmaet råder over et digitalt tri-aksialt accelerometer, der muliggør nøjagtig og let udført måling af vibrationer på konstruktioner af enhver art.

Særlige opgaver

I forbindelse med vurderingen af en typisk moderne etageadskillelse til boligbyggeri har ES-Consult analyseret konstruktionens dynamiske egenskab ved typisk brug (gang, løb osv). Analyser af denne art er nødvendige for at forebygge, at konstruktionerne medfører ubehag for brugerne.
I forbindelse med projekteringen af vejforbindelsen over Storebælt, er for bygherren gennemført en opfølgning af udførte vindtunnelforsøg. Konstruktionen - en vejbærende hængebro med spændvidden 1624 m og med relativt slanke tilslutningsfag - havde sådanne proportioner, at en nøjere undersøgelse af broens aeroelastiske egenskaber og opførsel var påkrævet. Spændvidden af tilslutningsfagene blev øget ved anvendelse af højstyrkestål. Dette aktualiserede den i indledningen skitserede problemstilling. Beregningerne og vindtunnelforsøg udført af Skibsteknisk Laboratorium førte til en udformning med tunede massedæmpere  med henblik på at eliminere svingninger forårsaget af hvirvelafløsninger.
Øresundsforbindelsen udføres som en kombineret tog-vej forbindelse. Det kræves, at tog skal kunne passere broen med en hastighed på op til 200 km/t. I denne forbindelse har ES-Consult for bygherren udført strukturdynamiske beregninger og komfortundersøgelser. Begge undersøgelser beskriver den dynamiske samvirken der er mellem tog og bro.
Det komfortmæssige aspekt af konstruktioners dynamiske opførsel har været et element i adskillige af de gennemførte undersøgelser.

Litteratur

En liste over artikler produceret af medarbejdere er tilgængelig.
 

Til top