Specialer

 
ES-Consult har siden stiftelsen løst en række opgaver i forbindelse med betydende bygge- og anlægsopgaver og desuden en række mere specielle opgaver i kategorien anvendt forskning. En meget vigtig del af firmaets virke har bestået i bygherreassistance samt teknisk rådgivning.
Herunder følger beskrivelser af en række af ES-Consult's specialer.

 

 

Finite Element beregninger

Introduktion

ES-Consult har erfaring i beregning af mange typer af konstruktionsdele og maskinkomponenter med hensyn til styrke, levetid og egenskaber under anvendelse.
ES-Consult råder over avanceret Finite Element software, der muliggører en detaljeret analyse af komplekse konstruktioner og konstruktionselementer. Finite Element analyser kan bestå i en undersøgelse af elementer med hensyn til brud, deformationer, svingninger eller udmattelsessvigt pga. gentagne påvirkninger.
Hvor Finite Element undersøgelser har vist sig utilstrækkelige, har ES-Consult i adskillige tilfælde set sig i stand til  at udvikle effektive beregningsmetoder til løsning af de foreliggende problemer.

Særlige opgaver

For firmaet IN-MIX AS har ES-Consult foretaget en analyse af en omrører til en kulsilo i et kraftværk.
Analysen omfattede en dimensionering af omrøreren mht. brud og udmattelse samt en bestemmelse af deformationer og laveste egensvingningsfrekvens. Undersøgelsen indebar modellering af komplekse tre-dimensionale konstruktionsdele.
Ved projekteringen af Øresundsbroen har det - på grund af den tætte skibstrafik i Øresund - været nødvendigt at undersøge konsekvenserne for Øresundsbroen af skibskollisioner. Undersøgelsen tilstræbte at give broens underbygning et optimalt design, således at et eventuelt skibstød ikke vil få katastrofale konsekvenser for broen og for trafikken på broen.
Undersøgelsen er foretaget ved udvikling af en Finite Element model af hele Øresundsbroen. Modellen har muliggjort en realistisk vurdering af vibrationsniveauet i broen såvel som en fastlæggelse af de permanente deformationer efter en skibskollision.
Animation af bevægelse af højbroen over Øresund

Andre perspektiver

Undertiden er konstruktionerne og belastningerne på dem så komplekse, at beregninger alene ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for vurderingen af konstruktionerne. I sådanne tilfælde må der efter udførelsen af konstruktionen foretages en verifikation af konstruktionen ved målinger og observationer af konstruktionens egenskaber.
ES-Consult har erfaringer fra en række projekter med hensyn til at tilrettelægge og styre sådanne målinger og til den efterfølgende fortolkning af måleresultaterne. Målingerne vil med fordel kunne organiseres i databaser og resultatet sammenlignes med  beregningerne. Følgen vil være en større viden om konstruktionens egenskaber.
 

Til top

Animation af oscillerende skorsten