Specialer

 
ES-Consult har siden stiftelsen løst en række opgaver i forbindelse med betydende bygge- og anlægsopgaver og desuden en række mere specielle opgaver i kategorien anvendt forskning. En meget vigtig del af firmaets virke har bestået i bygherreassistance samt teknisk rådgivning.
Herunder følger beskrivelser af en række af ES-Consult's specialer.

 

 

Offshore bølgeenergiproduktion

Introduktion

ES-Consult har i flere tilfælde medvirket i projekter vedrørende udnyttelse af vedvarende energi. Firmaet har herunder været involveret i projekter for anlæg til produktion af bølgeenergi. Firmaets opgaver har især været koncentreret om udvikling af konstruktioner, der kan modstå de meget voldsomme bølgebelastninger, de bliver udsat for, og som er økonomisk acceptable.

Særlige opgaver

ES-Consult har for firmaet Danish Wave Power udført kvalitetssikring af konstruktionerne til en energiproducerende platform,  der var planlagt placeret 2 km uden for Hanstholm havn på ca. 30 m vanddybde. 
I den forbindelse viste det sig mest hensigtsmæssigt at simulere bølgebevægelserne ved harmoniske udtryk og at vurdere påvirkningen på  platformens flyder ud fra simple opdriftsbetragtninger. Herved kunne man ved relativt enkle beregninger forudsige de voldsomme kræfter, konstruktionen blev udsat for.
Af økonomiske grunde blev den nævnte platform ikke realiseret, men det blev vedtaget at bygge en mindre platform. Denne blev ved hjælp af mere komplicerede beregningsmodeller udviklet af ES-Consult, optimeret og dimensioneret til at modstå de værst tænkelige bølger ud for Hanstholm Havn - dvs. bølger med en højde på ca. 12 m. Beregningsudvikling af materialer med højere styrke  - både videreudvikling af de klassiske materialer stål og beton og udvikling af helt nye materialer - åbner muligheder som ikke før har været tilgængelige: Udformning af konstruktioner med større spændvidde og af elegante og slanke konstruktioner. Et karakteristisk træk i denne udvikling er, at en forøgelse af materialestyrken ikke medfører en tilsvarende forbedring af  materialernes stivhed.
Udformning og beregning af konstruktioner, der udnytter de nye materialers muligheder, skal derfor i langt højere grad fokusere på de fænomener, der afhænger af stivheden, herunder konstruktionernes fleksibilitet, stabilitet og dynamiske opførsel.
modellerne blev benyttet til at dimensionere såvel konstruktionerne som funderingen, og de dannede samtidig grundlag for beregning af energiproduktionen.
Efterfølgende har ES-Consult deltaget i et EU-støttet forskningsprojekt (OWEC-1) under Joule-ordningen. I dette projekt har ES-Consult bidraget med udvikling af simple beregningsværktøjer til estimering af energiproduktion og til udformning af konstruktionerne for 4 forskellige bølgeenergiproducerende platforme.
Beregningsmodellerne er implementeret i brugervenlige EDB-programmer, som kan køres på almindelige PC-ere. Herved er der mulighed for, at en given platform relativt simpelt kan optimeres svarende til en given position med tilhørende bølgemiljø.

Særlige resultater

Beregningsmodellernes nøjagtighed er verificeret dels ved målinger på platformen ud for Hanstholm og dels ved sammenligning med beregningsmodeller udviklet af andre deltagere i Joule-projektet. 

Litteratur

ES-Consult har deltaget med indlæg på to bølgeenergikonferencer og har bidraget til Joule-projektet med beskrivelse af de matematiske modeller.
 

Til top

 
Simulering af offshore bølgeenergiplatform