Specialer

 
ES-Consult har siden stiftelsen løst en række opgaver i forbindelse med betydende bygge- og anlægsopgaver og desuden en række mere specielle opgaver i kategorien anvendt forskning. En meget vigtig del af firmaets virke har bestået i bygherreassistance samt teknisk rådgivning.
Herunder følger beskrivelser af en række af ES-Consult's specialer.

 

 

Tog-bro interaktion

Introduktion

Indførelsen af højhastighedstog i Danmark og Europa medfører, at sporbærende broer påføres en større og mere kompliceret belastning end det tidligere var tilfældet. Problemet forstærkes ved fleksible og meget lange broer.
Tog med høj hastighed medfører kraftigere svingninger i brokonstruktionen end tog med normal hastighed. Derved opstår risiko for en forøgelse af påvirkningerne på broen som følge af resonansvirkninger. Opmærksomheden må især rettes mod, at svingningspåvirkningerne kan medføre udmattelsesproblemer i brokonstruktionerne.
ES-Consult har udviklet værktøjer, der beskriver såvel broens som togets bevægelser  under togpassage. Disse værktøjer kan med stor sikkerhed bekræfte eller afkræfte en eventuel formodning om problemer med svingninger som følge af overkørende tog.
ES-Consult råder også over et Finite Element program, der gør det muligt at bestemme hvilke stål- eller betonelelementer af broen, der udsættes for særlig store belastninger. Når de kritiske elementer er indkredset, kan brodesignet efterfølgende justeres.
En særlig mulighed for at forbedre en bros respons overfor svingninger er at indføre svingningsdæmpende foranstaltninger såsom massedæmpere eller hydrauliske dæmpere.
Da tog-bro interaktion er et kompliceret emne, lægger ES-Consult stor vægt på formidling af kendskab til problemerne og forslag til løsning heraf. ES-Consult har udviklet et solidt rapporteringskoncept, der fremfor alt fokuserer på klientens behov for klar information om problemet.

Eksempel

ES-Consult har detaljeret analyseret den 8 km lange Øresundsbro med henblik på at bestemme den dynamiske påvirkning fra togene. Resultaterne heraf er blevet anvendt i retningslinjerne for brodesignet.
Som en særlig undersøgelse er broens indflydelse på vibrationer i toget også analyseret for at sikre den højest mulige komfort for togpassagererne.

Forskning og udvikling

ES-Consult har specialiseret sig indenfor blandt andet svingningsproblemer og har flere medarbejdere med mange års erfaring i løsning af problemer vedrørende svingninger.
ES-Consult har selv udviklet en række beregningsværktøjer til håndtering af tog-bro interaktionsproblemer og har publiceret adskillige artikler i internationale tidsskrifter.
 

Til top