Specialer

 
ES-Consult har siden stiftelsen løst en række opgaver i forbindelse med betydende bygge- og anlægsopgaver og desuden en række mere specielle opgaver i kategorien anvendt forskning. En meget vigtig del af firmaets virke har bestået i bygherreassistance samt teknisk rådgivning.
Herunder følger beskrivelser af en række af ES-Consult's specialer.

 

 

Skibsstød på konstruktioner

Introduktion

I adskillige tilfælde er det forekommet, at skibe er kollideret med broer, offshore konstruktioner etc. Eksempler herpå er Tjörn broen (Sverige), Vestbroen i Storebæltforbindelsen (Danmark) og Maracaibo broen (Venezuela).
ES-Consult har udviklet software med beregningsmetoder, der giver svaret på, hvad der sker, når et skib kolliderer med en konstruktion.
Den udviklede software giver en avanceret numerisk analyse af hændelsen. Resultaterne af beregningerne gives i form af kræfter i konstruktioner og elementer, flytninger og accelerationer.
Resultaterne præsenteres i form af plots og tabeller, hvilket gør det let at tolke og forstå fænomenerne. Resultaterne giver svar på spørgsmål som: Hvor stor bliver den blivende flytning af fundamentet? Indtræder der et lejesvigt? Kunne der med fordel vælges en mere økonomisk udformning af funderingen?

Beregninger

De beregningsmetoder, ES-Consult kan tilbyde, benytter sig af modellering af brokonstruktionen, af funderingen og af skibets konstruktioner. Pålidelige resultater opnås ved at kombinere Finite Element teknikker med optimeringsalgoritmer og med numeriske integrationsteknikker.
Modellerne kan dække enhver relevant mekanisme i et foreliggende problem.  Ikke-lineær modellering af funderingen, af lejerne og af skibskonstruktionen er en standardfacilitet. Softwaren er  imidlertid udformet så fleksibelt, at nye faciliteter kan inkorporeres efter behov.

Erfaringer

Beregningerne udføres af højt kvalificerede medarbejdere med et indgående kendskab til konstruktioners dynamiske opførsel og til bærende konstruktioner i almindelighed.
Fortolkningen af resultaterne  og rapporteringen er baseret på mange års erfaring. ES-Consult har specialiseret sig i at præsentere komplekse emner i let tilgængelige rapporter, der er umiddelbart anvendelige for klienten.
ES-Consult's erfaring og viden har været benyttet i forbindelse med Øresundforbindelsen.
Alle fotos på denne side er gengivet med tilladelse fra Moffat & Nichol Engineers, Richmond, Virginia, USA.
 

Til top