Firmainformation

 
ES-Consult var et rådgivende ingeniørfirma stiftet i 1990. Firmaet er et aktieselskab ejet af Eilif Svensson, der er firmaets stifter og direktør, samt af Carsten Munk Plum.

Formål

At drive rådgivende ingeniørvirksomhed med præcis og dækkende betjening af kunderne som første succeskriterie.

Overordnet strategi

Opretholdelse og stadig udbygning af et kompetence- og videnniveau, der baseret på bred ingeniørmæssig praktisk og teoretisk erfaring i samspil med beherskelse af en række specialer giver grundlag for at tilbyde rådgivningsydelser af højeste kvalitet.
Gennem rekruttering og udvikling at opretholde og udbygge en medarbejderstab, der identificerer sig med firmaets formål og i samspil med kolleger repræsenterer det bedste inden for ingeniørmæssig praksis og teori.
Gennem stadig tilstedeværelse og aktiv deltagelse i udvalgte forskningsprojekter at overlappe grænsefladen til forskningsverdenen og tilføre firmaets rådgivningspraksis impulser og tilgang til bedre opgaveløsninger.

Specialer

ES-Consult har siden stiftelsen løst en række opgaver i forbindelse med betydende bygge- og anlægsopgaver og desuden en række mere specielle opgaver i kategorien anvendt forskning. En meget vigtig del af firmaets virke har bestået i bygherreassistance samt teknisk rådgivning.