Aktuelt

 
I dette afsnit præsenteres eksempler på opgaver som ES-Consult nyligt har afsluttet. Listen til højre viser en oversigt over de eksempler, der har været præsenteret i tidens løb.

 

 

 

Bragte eksempler:

 • Komfortundersøgelser for fodgængerbroer

 • Genopbygningen af Sloboda Bridge ved Novi Sad, Serbien

 •  
   

  Komfortberegninger for fodgængerbroer

   
  Moderne fodgængerbroer udføres ofte som meget slanke og lette konstruktioner. Konstruktioner af denne type er følsomme over dynamiske belastninger som netop fodgængerlast, da de herved kan bringes i svingninger. Begrebet komfort refererer i denne forbindelse til størrelsen af de accelerationer, hvormed en exciteret bro påvirker dens brugere.
  ES-Consult har udviklet en beregningsmetode til udførelse af realistiske komfortvurderinger for fodgængerbroer. Metoden kan endvidere håndtere anvendelse af tunede massedæmpere. Nedenfor gives en kort introduktion til metodens opbygning, samt et eksempel på en praktisk anvendelse.
  Beregningen er baseret på en modalanalyse hvor den påtrykte belastning i form af fodgængerlast påføres som stokastisk last. I lasten indgår parametre som skridtfrekvens, harmoniske lastkomponenter fra fodaftryk og disses faseforskydning, personvægt, ankomstfordeling, trafikintensitet med videre. Disse parametre gives en realistisk fordeling. Ved anvendelse af numerisk integration foretages en beregning af broens tilsvarende dynamiske respons.
  En række af disse simuleringer gennemføres. Herved kan en realistisk vurdering af broens komfortegenskaber foretages.
  I en konkret opgave analyseres en bro over fire fag med uens faglængde. Totallængden er 80m og bredden 4m. Der antages en stor trafikintensitet, svarende til at der hvert sekund ankommer i gennemsnit tre personer til broen fra hver side. Figur 1 viser broens principielle opbygning, og figur 2 viser broens vertikale acceleration som funktion af tiden i midtpunktet af tredje fag. Den røde kurve viser accelerationen uden montering af tunede massedæmpere, og den blå kurve viser accelerationen med montering af tunede massedæmpere. Som figuren antyder, kan vibrationerne i broen reduceres mærkbart ved anvendelse af tunede massedæmpere.

   

       

  Figur 1. Broens principielle opbygning.

  Figur 2. Lodret akse: Vertikal acceleration i midtpunktet af tredje fag, [m/s2]. Vandret akse: Tid, [s]. Rød: Uden massedæmpere. Blå: med massedæmpere.